Masaje descontracturante

60 minutos – 45€

También conocido como Quiromasaje o Masaje Deportivo. Mediante distintas técnicas manuales, utilizando aceite ecólogico (sésamo, almendras o coco), trato el cuerpo para aliviar la tensión en la zona afectada. Dolores de espalda, cuello, piernas, brazos…

A veces puedo valerme de alguna herramienta como las ventosas.

Kiromasaje edo Kirol Masaje bezala baita ezagututa. Olio ekologikoa (sesamo, almendra edo kokoa), eta eskuz egindako teknika desberdinetaz baliatuz, gorputza tratatzen dut tentsioa dagoen puntuaren miña baretzeko. Bizkarra, lepoa, ankak, besoak…

Batzutan herramientaren bat erabil dezaket, bentosak bezalakoa.